PŘÍPRAVY LT 2005

 
     

ZMĚNĚ KAMUFLÁŽE PONORKY NAUTILUS PŘEDCHÁZELY DŮKLADNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PŘI JEJÍ PŘEPRAVĚ DO VÝHNĚ JSME BUDILI NA VŠECH PARKOVIŠTÍCH RESPEKT

OPROTI MINULÝM LETŮM JSME PONORKU NEPOTOPILI ZPĚT DO RYBNÍKA, ALE UMÍSTILI DO STODOLY K NEMALÉ RADOSTI NEJMENŠÍCH OBYVATEL STATKU, PONORKU VE STODOLE JEN TAK NĚKDO NEMÁ
     

MAKYHO KAŽDOROČNÍ KONTROLA DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA

SPOKOJENÁ KRÁVA VLASTA - UŽ DOJEDLA  MAKYHO BAGETU

ZÁCVIK ASISTENTA PRO PRÁCI S CENTRÁLOU (OSTATNÍ GOGOLOVCI MU TIŠE ZÁVIDÍ)