FOTO LT2004 LT 2008

EXPEDICE  

"CELTICA"

 3.8.-16.8. 2008

 
FOTO LT 2008 - LT CAMP.CZ
 
LT 2007 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NFORMACE K ZAMĚŘENÍ TÁBORA A PŘÍPRAVÁCH  TÁBORA I CELOTÁBOROVÉ HRY LT 2007 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST
LT 2008 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA TÁBOŘE PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT O CO PŮJDE : LT 2008 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA TÁBOŘE
  (NEBO JSOU LÍNÍ VYHLEDÁVAT)
     
       
    KELTOVÉ OTÁZKY ODKAZY NA SEZNAMU WWW.KELTOVE.CZ