LT 2009

EXPEDICE  

"CALIFORNIA 1848"

 2.8.-15.8. 2009

LT 2007 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST INFORMACE K ZAMĚŘENÍ TÁBORA A PŘÍPRAVÁCH  TÁBORA I CELOTÁBOROVÉ HRY LT 2007 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST
LT 2009 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA TÁBOŘE PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VĚDĚT O CO PŮJDE : LT 2009 INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST NA TÁBOŘE
  (NEBO JSOU LÍNÍ VYHLEDÁVAT)