HLAVNÍ STRANA

 

HLAVNÍ STRANA

 

STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY MS WORD

STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY PDF

STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY MS WORD

STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY (PDF)

   

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ÚČAST LT 2012

 

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE, VAŠI PODANOU PŘIHLÁŠKU BEREME JAKO ZÁVAZNOU,  POKUD VAŠE DÍTĚ NEMŮŽE Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ TÁBOR ABSOLVOVAT, PROSÍM NEPRODLENĚ NÁS INFORMUJTE .

 

     
TERMÍN TÁBORA : 5.8..-18.8.2012  
     

CENA TÁBORA :

   4 500 Kč , 2 sourozenci 8000 Kč  
UMÍSTĚNÍ TÁBORA : NETŘEBICE - JIŽNÍ ČECHY(obec Netřebice leží na trase Č.Budějovice-Linz)  
ZAMĚŘENÍ TÁBORA : OBOUSTRANÉ ROZŠÍŘENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY NĚMECKY MLUVÍCÍ DĚTI ČEŠTINA,ČESKY MLUVÍCÍ DĚTI NĚMČINA,POPŘ. ANGLIČTINA, POBYT V PŘÍRODĚ, TURISTIKA, KOMUNIKACE MEZI DĚTMI V OBOU JAZYCÍCH, NEFORMÁLNÍ KOMUNIKACE, ROZVOJ DĚTSKÉ OSOBNOSTI (Leadership Training) S DŮRAZEM NA PRÁCI V TÝMU, znalost cizího jazyka není podmínkou POPIS CESTY DO TÁBORA

TYP TÁBORA :

KLASICKÝ, STANY S PODSADOU, DÍKY POČTU ASI 40 DĚTÍ RODINÁ ATMOSFÉRA,ČÁST ÚČASTNÍKŮ DĚTI ZE SRN,RAKOUSKA POPŘ. JINÝCH ZEMÍ TÁBOR NENÍ ZAMĚŘEN NA VÝUKU NĚMECKÉHO ANI ANGLICKÉHO JAZYKA, ALE NA JEHO POUŽÍVÁNÍ-SMÍŠENÉ ODDÍLY DĚTÍ

POPIS CESTY DO TÁBORA

 

 

 

 CO SEBOU NA TÁBOR?

DOPRAVA DO  TÁBORA  A ZPĚT  :

VLAKEM - ODJEZD Z PLZNĚ :

 

 

NEBO INDIVIDUÁLNÍ (POPIS CESTY DO TÁBORA (PRO RODIČE, KTEŘÍ VEZOU SVÉ DÍTĚ SAMI) 

CO S SEBOU NA TÁBOR?(SEZNAM)

PODROBNOSTI :

 

 

Náš tábor je stanový s kapacitou do 50 účastníků - děti i dospělí jsou ubytováni ve stanech s podsadou (viz fota z tábora). Program tábora je zaměřen na pěší turistiku a pobyt i hry v přírodě. Tábor je po dohledem a kontrolou Krajské hygienické stanice České Budějovice a splňuje všechny požadavky dle stávající legislativy na ubytování, stravování a reakreaci dětí ve věku 6 - 16 let. 2 x denně je dětem podávána teplá strava+2 svačiny a snídaně (na hlad si za 10 let opravdu nikdo nestěžoval). Děti jsou v táboře rozděleny do oddílů asi po 10 dětech, část dětí v oddíle bývá německých, rakouských popř. jiné národnosti ve věku 7-16 let. V táboře je dostatek vedoucích ovládajících potřebné jazyky. Zdůrazňujeme, že náš tábor není zaměřen na výuku cizího jazyka, pouze umožňuje Vašemu dítěti rozvinout slovní zásobu a upevnit ve škole získané základy nebo si vytvořit nutností používání k němčině kladný vztah. To co si po táboře dítě ohledně jazyka odveze je dáno čistě jeho aktivitou a snahou komunikovat s okolím. Z výše uvedeného a z nároků na určitou samostatnost vyplývá věkové omezení pro přijetí do tábora - absolvování 1. třídy ZŠ (mladší děti po domluvě). Dále je třeba zdůraznit, že by Vaše dítě mělo být tělesně zdatné, zdravé  a přiměřeně samostatné. PODLE NOVÉ VYHLÁŠKY 148/2004 Sb JE NUTNÉ, ABY POTVZENÍ O ZPŮSOBILOSTI VAŠEHO DÍTĚTE BYLO PODLE NA PŘEDEPSANÉM TISKOPISU. Tuto komplikaci jsme nezpůsobili my, ale naše "pružná" legislativa.

TÁBOR NENÍ DOTOVÁN ŽÁDNOU STÁTNÍ ANI NESTÁTNÍ ORGANIZACÍ, FUNGUJE DÍKY NADŠENÍ A OBĚTAVOSTI JEHO PRACOVNÍKŮ UŽ VÍCE JAK 10 LET (1. TÁBOR V ČESKONĚMECKÉ FORMĚ JSME USKUTEČNILI V ROCE 1984, POD HLAVIČKOU  LT CAMP TÁBORY POŘÁDÁME OD ROKU 1994)

STAŽENÍ TISKOPISU POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

TISKOPIS POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

 

 

            

 

KONTAKT :

TEL: +420606911042

VAŠE PŘIPOMÍNKY A DOTAZY UVÍTÁME NA VÝŠE UVEDENÉM TELEFONÍM ČÍSLE NEBO EMAILU

 

Miroslav Bittengl LT CAMP

Máchova 655

330 23 Nýřany

IČO 45342105

TEL +420606911042

 

 

 

 

 

HLAVNÍ STRANA

HLAVNÍ STRANA