LT CAMP 2022 CO JE NOVÉHO :

   
17.2.2022 TÁBOR POŘÁDÁME JAKO LT CAMP, z-s. a tak to zůstane i pro léta budoucí

 PRŮBĚŽNÉ INFORMACE VE SKUPINĚ LT CAMP

 
   
28.3.2022 ZMĚNA ZÁKLADNY TÁBOR 2022 BUDE V CHATKÁCH

 PRŮBĚŽNÉ INFORMACE VE SKUPINĚ LT CAMP

 
   
5.4.2022 PO 28 LETECH MĚNÍME ZAMĚŘENÍ TÁBORA, UŽ NEBUDE ČESKONĚMECKÝ, ALE POUZE ČESKÝ. DŮVODY - 2 ROKY COVID OPATŘENÍ, DOČASNÁ ZTRÁTA ZÁKLADNY + PŘEMĚNA NA SPOLEK + PŘIROZENÝ ÚBYTEK NĚMĚCKY I ČESKY HOVOŘÍCÍCH

VEDOUCÍCH + MINIMALIZACE DOSPĚLÝCH NA TÁBOŘE= OPTIMALIZACE NÁKLADŮ NA NÁJEM  . POKUD CHCETE PŘIHLÁSIT DÍTĚ - CIZINCE JE TŘEBA ABY ZVLÁDALO MINIMÁLNÍ ZÁKLADY ČEŠTINY, POTOM NENÍ PROBLÉM.